time postJanuary 26, 2016

Bài tập lớp 9A2 ngày học 20- 01-2016

luyen-thi-toeic-new-day-quotes

Bài tập lớp 9A2 ngày học 20- 01-2016 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập Gerund – Infinitive.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (27-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 26, 2016

Tags: