time postApril 20, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 19-4-2015

Life-Facebook-Status-25879-statusmind.com

Bài tập lớp 9A2 ngày học 19-4-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu Passive – Level 3;

– Hoàn thành phiếu Phrasal Verbs;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (26-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 03 1999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 20, 2015

Tags: