time postMay 19, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 17-5-2015

wpid-work_hard_dream_big_motivational_quotes

Bài tập lớp 9A2 ngày học 17-5-2015 gồm có:

– Tổng hợp các chuyên đề cô đã dạy (Portfolio);

– Hoàn thành đề Chuyên Anh (90 phút);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (24-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 19, 2015

Tags: