time postApril 13, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 12-4-2015

tumblr_lj3msnkjjw1qd8fdlo1_500

Bài tập về nhà của lớp 9A2 buổi học 12-4-2015:

+ Hoàn thành Chuyên đề Word form 200 câu;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (19-4-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 13, 2015

Tags: