time postMay 12, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 10-5-2015

work-for-it-cool-quotes

Bài tập lớp 9A2 ngày học 10-5-2015 gồm có:

– Tổng hợp Nhật ký từ vựng (Special list), buổi sau mang đến lớp cô chấm;

– Hoàn thành phiếu bài tập về cụm danh từ – cụm động từ (words that go together);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (17-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 12, 2015

Tags: