time postFebruary 1, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 1-2-2015

inspirational-quote-steps

Bài tập về nhà của lớp 9A2 buổi học 1-2-2015:

– Trình bày 97 cấu trúc đã học ra vở (giấy A4);

– Chép 55 câu trong bài tập Viết lại câu;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (8-2-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 1, 2015

Tags: