time postAugust 8, 2015

Bài tập lớp 9A2 (2015-2016) ngày học 5-8-2015

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 9A2 ngày học 5-8-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu luyện đề tổng hợp;
– Hoàn thành phiếu bài tập về câu điều kiện
;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (12-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 8, 2015

Tags: