time postAugust 2, 2015

Bài tập lớp 9A2 (2015-2016) ngày học 29-7-2015

13673

Bài tập lớp 9A2 ngày học 29-7-2015 gồm có:

– Tổng hợp 40 từ mới, cấu trúc mới trong bài;
– Chép, dịch bài 6,7,8 trong phiếu Học sinh giỏi
;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (5-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 2, 2015

Tags: