time postDecember 26, 2015

Bài tập lớp 9A2 (2015-2016) ngày học 23-12-2015

rain

Bài tập lớp 9A2 ngày học 23- 12-2015 gồm có:

” – Lập bảng danh sách 46 họ từ (word family)
– Phân biệt 35 chủ điểm từ vựng trong phiếu Cẩm nang cô phát trên lớp.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (06-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 26, 2015

Tags: