time postJune 18, 2015

Bài tập lớp 9A2 (2015-2016) ngày học 17-6-2015

Hello-summer-quote-photo

Bài tập lớp 9A2 ngày học 17-6-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bài tập về trọng âm;

– Hoàn thành phiếu đề học sinh giỏi;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (24-6-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on June 18, 2015

Tags: