time postJuly 19, 2015

Bài tập lớp 9A2 (2015-2016) ngày học 15-7-2015

every-accomplishment-starts-with-the-decision-to-try-quote-3

Bài tập lớp 9A2 ngày học 15-7-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu Phrasal Verb số 4;
– Hoàn thành Phiếu luyện đề;
– Soạn lý thuyết về câu điều kiện Conditional Sentences (Các loại câu điều kiện: ý nghĩa, công thức, ví dụ, lưu ý đặc biệt, các cấu trúc đồng nghĩa có thể dùng thay thể cho câu bị động);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (22-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 19, 2015

Tags: