time postApril 6, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 5-4-2015

great-work-quotes-6

Bài tập về nhà của lớp 9A1 buổi học 4-5-2015:

– Hoàn thành 250 câu  bài tập chuyên đề phát âm và Từ vựng (Confusing words);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (12-4-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 6, 2015

Tags: