time postMarch 29, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 29-3-2015

best-of-luck-for-exam-pics

Bài tập về nhà của lớp 9A1 buổi học 29-3-2015:

– Hoàn thành phiếu Chuyên đề giao tiếp;

– Làm đề thi thử chuyên Anh mà cô phát trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (5-4-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 29, 2015

Tags: