time postApril 27, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 26-4-2015

morning quote

Bài tập lớp 9A1 ngày học 26-4-2015 gồm có:

– Chuyên đề ôn tập về Thì động từ;

– 60 câu viết lại;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (3-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 03 1999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 27, 2015

Tags: