time postMay 27, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 24-5-2015

morning quote

Bài tập lớp 9A1 ngày học 24-5-2015 gồm có:

– Phiếu bài tập ứng dụng English in use số 4, 9, 10;

– Phiếu bài tập về động từ khuyết thiếu (Modal Verb);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (31-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 27, 2015

Tags: