time postJanuary 26, 2016

Bài tập lớp 9A1 ngày học 22- 01-2016

the-harder-the-battle-the-sweeter-the-victry

Bài tập lớp 9A1 ngày học 22- 01-2016 gồm có:

” Viết đoạn văn theo chủ đề. Hoàn thành phiếu bài tập 200 câu về chuyên đề điền từ vào đoạn văn”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (29-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 26, 2016

Tags: