time postFebruary 22, 2016

Bài tập lớp 9A1 ngày học 19- 02-2016

hoc-toeic-Quote about success

Bài tập lớp 9A1 ngày học 19- 02-2016 gồm có:

” Làm đề học sinh giỏi cô phát. Thời gian cho phép; 40 phút.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (26-02-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 22, 2016

Tags: