time postMarch 15, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 15-3-2015

hoc-toeic-beautiful_thing_about_learning_quote

Bài tập về nhà của lớp 9A1 buổi học 15-3-2015:

– Hoàn thành phiếu bài tập cô phát trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (22-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 15, 2015

Tags: