time postFebruary 1, 2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 1-2-2015

hoc-toeic-friendship-quotes-images

Bài tập về nhà của lớp 9A1 buổi học 1-2-2015:

– Trình bày 10 cấu trúc đảo ngữ ra giấy A4;

– Hoàn thành phiếu từ vựng số 2;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (8-2-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 1, 2015

Tags: