time postOctober 12, 2015

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 9-10-2015

Bài tập lớp 9A1 ngày học 9-10-2015 gồm có:

– Chép dịch câu 41-90 của đề học sinh giỏi. Lưu ý: bài đoạn văn của các con chép cả đoạn văn tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt, chép dịch cả câu hỏi và đáp án đúng;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (16-10-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on October 12, 2015

Tags: