time postOctober 27, 2015

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 23 -10-2015

mj-knowing-nothing-autumn-lake-pic-quote

Bài tập lớp 9A1 ngày học 23-10-2015 gồm có:

–  Hoàn thành phiếu bài tập cô phát trên lớp
Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (30-10-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on October 27, 2015

Tags: