time postNovember 22, 2015

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 20-11-2015

6f5fc719ca689b22144b1bab83e11f2e

Bài tập lớp 9A1 ngày học 20- 11-2015 gồm có:

”   Lập danh sách 40 cụm từ mới ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (27-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 22, 2015

Tags: