time postJanuary 19, 2016

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 15-01-2016

quote-4

Bài tập lớp 9A1 ngày học 15- 01-2016 gồm có:

” Viết đoạn văn theo chủ đề (Phiếu Minitest), lưu ý chuẩn format mà cô đã dạy.
Chép và dich các bài tập 5,6,8,10,11 trong phiếu luyện đề Học sinh giỏi cô đã chữa trên lớp.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (21-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 19, 2016

Tags: