time postAugust 17, 2015

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 14-8-2015

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 9A1 ngày học 14-8-2015 gồm có:

– Làm review đề học sinh giỏi cô đã chữa trên lớp, danh sách phải có ít nhất 40 từ mới, cấu trúc mới và thành ngữ mới;
– Soạn Module đề Mệnh đề quan hệ (LƯU Ý: Trình bày riêng từng mệnh đề, sau đó Phân biệt Who- Whose-Whom; Which- that; Where-When-Why; phân biệt Which-Where; Các trường hợp rút gọn của Mệnh đề quan hệ)
;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (21-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 17, 2015

Tags: