time postNovember 15, 2015

Bài tập lớp 9A1 (2015-2016) ngày học 13-11-2015

hoc-toeic-Thomas-Edison-Famous-Quotes

Bài tập lớp 9A1 ngày học 13- 11-2015 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập về Cleft sentences ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (20-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 15, 2015

Tags: