time postApril 9, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 8-4-2015

54506-Start-Now-Not-Tomorrow

Bài tập lớp 8A2 ngày học 8-4-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bị động (Level 3);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (15-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 9, 2015

Tags: