time postFebruary 5, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 4-2-2015

hoc-toeic-beautiful_thing_about_learning_quote

Bài tập lớp 8A2 ngày học 4-2-2015 gồm có 3 bài:

– Tổng hợp toàn bộ kiến thức về So sánh (So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất);

– Phiếu bài tập 76 câu;

– Đặt câu với 44 cặp Tính từ đồng nghĩa; 

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (4-3-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 5, 2015

Tags: