time postMarch 30, 2016

Bài tập lớp 8A1 ngày học 29 – 03-2016

you-are-my-sunshine-8x10-2

Bài tập lớp 8A1 ngày học 29 – 03-2016 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập về mệnh đề quan hệ – cấp độ khó nhất”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 05– 04 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 30, 2016

Tags: