time postMarch 30, 2016

Bài tập lớp 8A2 ngày học 28 – 03-2016

db34304135de2c975364c77ca191a99d

Bài tập lớp 8A2 ngày học 28 – 03-2016 gồm có:

”Tổng hợp những cụm động từ và thành ngữ cô dạy trên lớp, hoàn thành tất cả 6 bài trong phiếu bài tập về thành ngữ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 04– 04 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 30, 2016

Tags: