time postMarch 26, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 25-3-2015

bigstock-Quote-Typographical-Background-50585618

Bài tập lớp 8A2 ngày học 25-3-2015 gồm có 1 bài:

– Hoàn thành phiếu bị động (Level 3);

– Chép và dịch 15 câu bài tập bị động (Level 3) mà cô chữa trên lớp; 

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (01-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 26, 2015

Tags: