time postJanuary 22, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 21-1-2015

7f32db9daa709f03cc6a7d72cb437dff

Chép và dịch bài tập 4, 5, 8, 9, 10 trong đề Học sinh giỏi. Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (28-1-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 22, 2015

Tags: