time postApril 16, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 15-4-2015

quote-i-play-to-win-whether-during-practice-or-a-real-game-and-i-will-not-let-anything-get-in-the-way-michael-jordan-97173

Bài tập lớp 8A2 ngày học 15-4-2015 gồm có:

– Soạn Lý thuyết Thì tương lai;

– Lập bảng tóm tắt với 22 từ và cấu trúc đã học;

– Hoàn thành phiếu bài tập 50 câu về thì tương lai;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (22-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 16, 2015

Tags: