time postMay 16, 2015

Bài tập lớp 8A2 ngày học 13-5-2015

luyen-thi-toeic-5461027177_b4e2608bd1

Bài tập lớp 8A2 ngày học 13-5-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bài tập về Mệnh đề “Although”;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (20-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 16, 2015

Tags: