time postSeptember 3, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 31-8-2015

13673

Bài tập lớp 8A2 ngày học 31-8-2015 gồm có:

– Hoàn thành hết bài tập trong phiếu cô phát trên lớp (Câu điều kiện);

– Dịch đoạn văn bài 3, bài 4 trong phiếu đề học sinh giỏi cô chữa trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (7-9-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on September 3, 2015

Tags: