time postJune 30, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 29-6-2015

Every-summer-has-a-story-instagram-quote

Bài tập lớp 8A2 ngày học 29-6-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bài tập về câu bị động;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (6-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on June 30, 2015

Tags: