time postJuly 29, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 27-7-2015

hoc-toeic-31768-o

Bài tập lớp 8A2 ngày học 27-7-2015 gồm có:

– Trình bày các bước tường thuật một câu thông thường. Lấy 5 ví dụ minh hoạ;
– Chép và dịch bài tập B và D trong phiếu Câu bị động- Level 2- More Practice
;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (3-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 29, 2015

Tags: