time postNovember 25, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 23-11-2015

54506-Start-Now-Not-Tomorrow

Bài tập lớp 8A2 ngày học 23- 11-2015 gồm có:

” Chép và dich bài 1,2,6,7 trong phiếu đề học sinh giỏi cô phát trên lớp ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (30-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 25, 2015

Tags: