time postJune 23, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 22-6-2015

hoc-toeic-tumblr_mf6ul3i5221rhhsn8o1_500

Bài tập lớp 8A2 ngày học 22-6-2015 gồm có:

– Hoàn thành 2 phiếu bài tập cô phát trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (29-6-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on June 23, 2015

Tags: