time postJuly 23, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 20-7-2015

quotivee_1280x800_0016_A-journey-of-a-thousand-miles-must-begin-with-a-single-step.-

Bài tập lớp 8A2 ngày học 20-7-2015 gồm có:

– Hoàn thành các bài tập trong phiếu Passive- Level 2-More Practice;
– Chép và dịch các câu con làm sai trong số 40 câu được cô chữa trên lớp (20 câu đầu phiếu Passive-Level 2-More Practice và 20 câu “I wish”);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (27-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 23, 2015

Tags: