time postOctober 20, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 19-10-2015

tumblr_lj3msnkjjw1qd8fdlo1_500

Bài tập lớp 8A2 ngày học 19-10-2015 gồm có:

1. Hoàn thành bài 1,2,8 trong phiếu bài tập cô phát.
2. Viết đoạn văn với chủ đề: “3 things we should do to stay healthy” 

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (26-10-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on October 20, 2015

Tags: