time postDecember 15, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 14-12-2015

Posted @ QUOTEZ.CO

Bài tập lớp 8A2 ngày học 14- 12-2015 gồm có:

” 1. Đọc trước tài liệu cô phát
2. làm bài tập trong phiếu cô phát
3. Chuẩn bị thuyết trình trên lớp theo ý hiểu của mình.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (21-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 15, 2015

Tags: