time postJanuary 11, 2016

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 04-01-2016

6f5fc719ca689b22144b1bab83e11f2e

Bài tập lớp 8A2 ngày học 04- 01-2016 gồm có:

” Hoàn thành phiếu BT cô phát trên lớp.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (11-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 11, 2016

Tags: