time postFebruary 7, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 6-2-2015

All-The-Statistics-in-the-World-Cant-Measure-the-Warmth-of-a-Smile

Bài tập lớp 8A1 ngày học 6-2-2015 gồm có:

– Phiếu 55 câu viết lại;

– Tổng hợp ngữ pháp 4 phần đã học:

+ Câu đảo ngữ

+ Câu tường thuật

+ Câu bị động

+ Phân từ

– Chuẩn bị 4 mẫu quảng cáo;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (6-3-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 7, 2015

Tags: