time postApril 4, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 3-4-2015

every-accomplishment-starts-with-the-decision-to-try-quote-3

Bài tập lớp 8A1 ngày học 3-4-2015 gồm có:

– Làm phiếu bị động – Level 3 mà cô phát trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (10-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Categories Homework | Posted on April 4, 2015

Tags: