time postMay 31, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 29-5-2015

bigstock-Quote-Typographical-Background-50585618

Bài tập lớp 8A1 ngày học 29-5-2015 gồm có:

– Làm phiếu tổng hợp kiến thức đề Anh chuyên cô đã dạy trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học đầu tiên của niên học mới (19-6-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 31, 2015

Tags: