time postJanuary 24, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 23-1-2015

inspirational-quote-steps

Bài tập về nhà của lớp 8A1 buổi học 23-1-2015:

– Làm cả phiếu đề Học sinh giỏi

– Chép và dịch bài tập 6, 8, 10, 11, 12 trong đề Học sinh giỏi trên lớp.

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (30-1-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 24, 2015

Tags: