time postApril 11, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 10-4-2015

life-quote-never-stop-learning-because-life-never-stops-teaching

Bài tập lớp 8A1 ngày học 10-4-2015 gồm có:

– Làm bài viết luận Tiếng Anh theo chủ đề;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (17-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 11, 2015

Tags: