time postMarch 14, 2016

Bài tập lớp 8A1 ngày học 08 – 03-2016

Health-Quotes-13

Bài tập lớp 8A1 ngày học 8 – 03-2016 gồm có:

”Chép và dịch 3 bài khó nhất trong đề học sinh giỏi ( bài trắc nghiệm viết lại câu, đọc hiểu)

Làm review tổng hợp 40 từ mới và cấu trúc mới trong đề học sinh giỏi.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 15– 03 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 14, 2016

Tags: