time postJuly 10, 2015

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 7-7-2015

the-harder-the-battle-the-sweeter-the-victry

Bài tập lớp 8A1 ngày học 7-7-2015 gồm có:

– Làm Review (Phiếu thu hoạch) những kiến thức của đề học sinh giỏi số 3: Chép và dịch cả đề, tổng hợp từ mới, cấu trúc mới.

Yêu cầu: Làm ra giấy A4, cẩn thận, sạch đẹp;

– Làm phiếu bài tập về Articles;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (114-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 10, 2015

Tags: