time postDecember 26, 2015

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 22-12-2015

annwigmorequote

Bài tập lớp 8A1 ngày học 22- 12-2015 gồm có:

” Hoàn thành phiếu BT cô phát trên lớp. Nhớ xem kỹ lại lý thuyết cô giảng trước khi làm.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (05-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 26, 2015

Tags: